Siirry suoraan sisältöön

Hukkaa IT-ongelmasi – älä työaikaasi

Asiakkaidemme ei tarvitse enää ulvoa tuuleen tai puhua roboteille IT:n kanssa. Pyrimme löytämään asiakkaan IT:n ongelmakohdat ja hukkaamaan ne.

Tilalle saat…

analog clock sketch in black surface

Aikaa

jota ei tarvitse käyttää IT:n kanssa temppuiluun,
tarpeisiisi sopivien laitteiden etsimiseen,
tietokonevikojen googlailuun ynnä muuhun.

balance blur boulder close up

Mielenrauhaa

jos jotain tapahtuu sinun tai yrityksesi
muun avainhenkilön laitteille,
niin apu on nopeasti saatavilla.

Miten voimme tässä auttaa?

IT-tukipalvelumme on suunniteltu pitämään huolen siitä, että päivittäinen työsi sujuu häiriöttä. Ongelmatilanteissa teknikkomme selvittävät syyt ja ratkaisut pääasiassa etätuen avulla. Etätuki mahdollistaa nopean avun tarjoamisen olitpa sitten konttorilla tai kotona.

Ydinosaamistamme on ratkaista ongelmia liittyen työasemien toimintaan Windows-ympäristöissä ja ohjelmissa. Kun laitat meille työpyynnön, voit usein jatkaa työskentelyäsi, kun teknikkomme keskittyvät ratkaisemaan ongelmaa.

SPOC-palvelu tarkoittaa yhtä yhteyshenkilöä kaikissa IT-asioissa. Konehukan teknikot hoitavat kontaktoinnin kolmansiin osapuoliin, kuten Internet-yhteyden tarjoajaan tai laitteiston merkkihuoltoon. Enää ei tarvitse tuhlata aikaa useiden eri henkilöiden kanssa asioimiseen ja oikean tahon etsimiseen. Kun kaikki IT-asiat kulkevat saman toimijan kautta, on kehittyy myös paremmin käsitys kokonaiskuvasta, mikä nopeuttaa ja tehostaa ongelmien ratkaisua.

Asiakkaamme voivat luottaa siihen, että he saavat aina tarvitsemansa tuen nopeasti ja helposti yhdestä paikasta. Yhteydenotto teknikoihimme on helppoa ja vaivatonta, joten asiakkaamme voivat keskittyä rauhassa omaan työhönsä.

Tietokoneiden elinkaaren hallinta (life cycle management) tarkoittaa sitä, että huomioidaan tietokoneiden eri vaiheet niiden hankinnasta hävittämiseen. Tietokoneiden elinkaaren hallinnalla varmistetaan niiden tehokas käyttö ja turvallisuus sekä huomioidaan ympäristöystävällisyys. Ajantasaiset laitteet eivät hukkaa aikaa ja resursseja.

Elinkaaren vaiheet:

  • Hankinta: autamme teitä määrittelemään tarpeenne ja hankkimaan tarpeita vastaavat laitteet.
  • Asennus ja määritys: uuden tietokoneen käyttöönotto on kivutonta, kun siihen on esiasennettu kaikki tarvittava ja tehty organisaationne määritykset valmiiksi.
  • Huolto ja ylläpito: Pitkin koneen käyttöaikaa teemme tarvittavat huoltotoimenpiteet ja asennamme päivitykset ja parannukset.
  • Poistaminen käytöstä ja hävittäminen: Huolehdimme tietojen poistamisesta sekä vastuullisesta tietokoneiden hävityksestä.

Identiteetinhallinnalla tarkoitetaan sitä, miten organisaatio hallinnoi ja valvoo käyttäjien tunnuksia ja käyttöoikeuksia. Identiteetinhallinnalla varmistetaan, että oikeilla henkilöillä on pääsy oikeisiin järjestelmiin ja resursseihin.

Identiteetinhallintaan kuuluu: käyttäjän tunnistaminen ja todentaminen, käyttöoikeuksien hallinta, yhteentoimivuus muiden järjestelmien kanssa ja single-sign-onin tarjoaminen, käyttäjätietojen suojaamisen, resurssien suojaamisen luvattomalta pääsyltä ja käyttäjätilien koko elinkaaren hallinta luomisesta muokkauksiin ja poistoon.

Kun identiteetinhallinta ja lisenssit tulevat samasta paikasta, se säästää aikaa, vaivaa ja myös rahaa organisaatiossa.

Tietoturvakäytännöillä ja –ratkaisuilla autamme yrityksiä suojaamaan arkaluontoista tietoaan, välttämään liiketoimintahäiriöitä ja vahingollisia seurauksia sekä luomaan luottamusta asiakkaiden ja sidosryhmien keskuudessa.

Saatte käyttöönne asiantuntemuksemme ja alan parhaat käytännöt sovitettuna yrityksenne tarpeisiin. Autamme arvioimaan yrityksenne toimintaan liittyvät riskit ja miten suojautua niiltä ja ennaltaehkäistä tietoturvaan liittyviä uhkia, jotka voivat johtua niin tahallisesta haitanteosta kuin huolimattomuudesta.

Toimenpiteillä turvataan yrityksen toiminnan jatkuvuus ja varmistetaan toiminta myös häiriötilanteissa.

Pilvipalvelun tarjoajilla on yleensä hyvät järjestelmät, mutta ne ovat silti yhden toimijan alla. Joissain tapauksissa on jopa mahdollista, että palveluntarjoaja kokonaan lopettaa toimintansa. Varmuuskopiointipalvelun käyttäminen pienentää tähän liittyvää riskiä. Jopa suuret toimijat kuten Microsoft ja Google sanovat käyttöehdoissaan, että tietojen varmuuskopioinnista vastaa asiakas.

Pilvipalvelut eivät ole täysin immuuneja esimerkiksi ohjelmistoista tai ihmisten toiminnasta aiheutuville virheille tai kyberhyökkäyksille. Varmuuskopiointipalvelun käyttö antaa suojaa näihin tilanteisiin, sillä tiedot säilytetään erillisessä järjestelmässä. Tällöin ne voidaan palauttaa, vaikka alkuperäiset tiedot olisi poistettu tai pilvipalvelu olisi joutunut kyberhyökkäyksen kohteeksi.

Monilla aloilla on paljon säädöksiä liittyen tietojen varmuuskopiointiin ja pääsyyn tietoihin. Varmuuskopiointipalvelu auttaa täyttämään nämä vaatimukset tarjoamalla pitkäaikaista tiedon säilytystä, salausta ja pääsyvalvontaa. Varmuuskopiointitarpeet riippuvat yrityksestä ja alan omasta säätelystä. Autamme arvioimaan teidän tarpeenne ja parhaat ratkaisut.

GDPR – eli General Data Protection Regulation koskee kaikkia yrityksiä, jotka käsittelevät henkilötietoja. Täyttääkseen sen vaatimukseet, yrityksen täytyy:

  • Arvioida tietosuoja ja tietoturva; mitä henkilötietoja kerätään, miten niitä käsitellään säilytetään ja suojataan.
  • Varmistaa tietojen käsittelyperusteet; henkilötietojen käsittelyyn täytyy olla oikeudellinen peruste ja sen täytyy noudattaa GDPR:n määrittelemiä periaatteita, kuten tiedon minimointia ja säilytysaikojen määrittelyä.
  • Huolehtia rekisteröityjen oikeuksista; yrityksen ICT-ratkaisujen on mahdollistettava, että rekisteröity pääsee omiin tietoihinsa, voi oikaista, poistaa ja siirtää ne tarvittaessa.
  • Toteutettava asianmukainen tietoturva; tiedot tulee suojata luvattomalta pääsyltä, tietovuodoilta ja tietoturvauhilta esimerkiksi salaamalla tiedot, käyttämällä vahvaa tunnistautumista, hallitsemalla käyttöoikeuksia ja seuraamalla järjestelmiä.
  • Laadittava tietosuojaselosteet; yrityksellä tulee olla selkeät ja kattavat tietosuojaselosteet, joissa kerrotaan, miten henkilötietoja käsitellään. Jos yritys kerää tietoja suostumuksen perusteella, suostumus on hankittava vaatimusten mukaisesti.
  • Dokumentoida henkilötietojen käsittelyä; yrityksen tulee pitää kirjaa, esimerkiksi mihin tarkoitukseen tietoja kerätään, millä perustein niitä käsitellään ja miten pitkään niitä säilytetään.

Tuntuuko vaikealta tai jopa mahdottomalta sumplia kesälomatoiveita niin, että aina olisi paikalla joku, joka hallitsee kunkin palvelun? Huolehdimme, että palvelut toimivat ja teidän tietohallintonne saa rauhassa lomailla. Konehukan ammattilaiset ovat tottuneet toimimaan useiden organisaatioiden erilaisissa ympäristöissä pääkäyttäjinä ja admineina. Osaamme selvittää palvelun kuin palvelun pääkäyttäjän kanssa, miten juuri teillä toimitaan.

Asiakastarina

Mitä tehdä, kun varmuuskopiosta palautuksen jälkeen tilanne ei korjaannukaan?
Lue, mitä tapahtui asiakkaamme WellEdu Fennican kanssa.

Ajankohtaista

Mikä Konehukka?

Konehukka Oy on pienyritys, joka haluaa tarjota ihmisläheistä IT-ongelmien ratkaisua muille yrityksille. Meillä on vahva kokemus asiakaspalvelusta ja intohimonamme on tehdä asioista helpompia. Teknikoillamme on alalta vahva osaaminen ja he osaavat kertoa asiat ymmärrettävästi ja helppotajuisesti. Haluamme tarjota asiakkaillemme selkeät palvelukuvaukset, jotka käydään läpi säännöllisesti.